مدیریت صنایع غذایی با استفاده از RFID

 

ردیابی محصولات و مواد غذایی از ابتدای زنجیره تامین ، شروع تولید، انبارها و پخش در بازار با این راهکار قابل انجام خواهد بود.
همچنین با وجود RFID قوانین و مقررات حاکم در این سیستم -که سلامت غذایی مبتنی بر آن هاست- به سادگی قابل پیگیری و انجام است.

توضیحات

مدیریت صنایع غذایی با استفاده از RFID

این راهکار برای مدیریت کامل زنجیره های صنایع غذایی طراحی و ارائه شده است.
ردیابی و نظارت بر تولید مواد غذایی، اعمال استاندارد های مورد نیاز، مدیریت کارخانه های فرآوری مواد غذایی، کارخانه های بسته بندی و توزیع و… تمامی این مراحل با استفاده از تکنولوژی RFID به سادگی قابل مدیریت و نظارت خواهند بود. مدیریت صنایع غذایی با استفاده از RFID در صنعت دامداری نیز با استفاده از از تگ های UHF قابل اتصال به دام، می تواند تمامی اطلاعات مورد نیاز را بصورت آنلاین نشان دهد.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید