اموال داری هوشمند مبتنی بر rfid

 

RFID با هوشمند سازی تجهیزات و اموال هر مجموعه به سادگی امکان مدیریت در لحظه و دقیق را ایجاد می کند.
حتی می توانید با بیشترین دقت هر روز عملیات اموال گردانی انجام دهید.همه چیز زیر نظر شماست.

توضیحات

اموال داری هوشمند مبتنی بر RFID

با استفاده از این راهکار تمامی اموال، با اتصال شناسه RFID به آن ها، در نرم افزار واسط ذخیره خواهند شد و به محض ورود و یا خروج از مجموعه تمامی اطلاعات مربوط آن قابل روئیت خواهد بود. در این راهکاراموال با دقت بسیار بالایی ثبت می شوند و یافتن یا تغییر محل(دائمی و موقت) نیز به راحتی قابل انجام است. فرآیند اموال گردانی بصورت سنتی بسیار سخت و عملا غیر ممکن است، با استفاده از تجهیزات RFID این کار با سهولت و سرعت بسیار بالایی انجام خواهد. شما به سادگی می توانید در چند ساعت یک ساختمان بزرگ را اموال گردانی کنید.
اموال شما اعم از کانکس، کانتینر و ماشین آلات صنعتی تا مانیتور، کیس، تلفن و سایر تجهیزات با الصاق تگ مناسب قابل ردیابی(Track) هستند. متخصصان آویژه تگ مناسب هر نوع دارایی ها را به شما معرفی می کنند.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید